Agenda

Hier vindt u het overzicht van ons totale aanbod. Dit gehele aanbod is incompany te organiseren, waarbij we het programma op uw wensen en casuístiek kunnen afstemmen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een van onze activiteiten? Laat het ons telefonisch weten of via het interesseformulier, dan zoeken we samen naar een geschikte datum en gaan we actief op zoek naar een leuke groep deelnemers.

Collegereeks Strategisch Adviseren voor Griffiers

Speciaal voor griffiers hebben we, samen met griffiers, de collegereeks strategisch adviseren vertaald naar deze specifieke functie. Met daarbij aandacht voor de rol en de mogelijkheden die deze prachtige positie in het openbaar bestuur met zich meebrengt.

In de collegereeks koppelen we onderzoek, essays en literatuur over het openbaar bestuur, aan ontwikkelingen in de raad en de mogelijkheden die ons dat als griffier biedt. Dit betekent dat we in het eerste deel van de colleges een inleiding geven over een specifiek onderwerp of thema,...

Lees meer

Collegereeks Strategisch Adviseren (Fryslân)

Deze collegereeks is alleen toegankelijk voor strategisch adviseurs werkzaam binnen de provinsje Fryslân.  

De functie van strategisch adviseur is complex. Je wordt geacht vooruit te kijken, scenario’s te schetsen en je bestuurder bij te staan met wijze raad en daad. De praktijk is echter weerbarstig: hoe veel tijd ben of kun je daadwerkelijk strategisch bezig zijn? En hoe ga je om met bestuurders die vaak een kortere tijdshorizon hebben dan strategisch gewenst of noodzakelijk is?...

Lees meer

Masterclass Deep Democracy – Level 1

Deep Democracy biedt een transformerende toolkit voor individuen en groepen die hun vermogen willen vergroten om in een snel veranderende wereld vanuit verbinding wijze besluiten te nemen.

De methode is makkelijk te leren en stelt je in staat om:
• Collectieve besluitvormingsprocessen te versnellen.
• Commitment te creëren rond overeenkomsten met verschillende stakeholders.
• De stemmen te betrekken van degenen die doorgaans uitgesloten zijn in gesprekken.
• Individuen te empoweren en groepen te versterken door conflicten te doorleven....

Lees meer

Besturen vanuit je moreel kompas

Integriteit is meer dan alleen het naleven van een gedragscode. Als bestuurder bent u zich dit als geen ander bewust. Het speelveld waarop u zich beweegt, verandert. De belangen op het speelveld zijn lang niet altijd dezelfde en er is voortdurend maatschappelijke druk, o.a. door sociale media. Uw handelen ligt onder een vergrootglas. U weet dat iedere stap breed kan worden uitgemeten en u op alle vragen de goede antwoorden moet hebben. In de snelheid van handelen en besluiten nemen,...

Lees meer

Werken vanuit je Moreel Kompas

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is werken in een glazen huis. Dit betekent dat alles wat u doet, het daglicht moet kunnen verdragen. In deze training ontwikkelt u een antenne om de dilemma’s in uw werk te herkennen. U zult verstelt staan hoeveel dilemma’s elke week weer, de revue passeren. Aan de hand van concrete vraagstukken uit de praktijk pellen we de dilemma’s af aan de hand van vragen en oefenen we in het voeren van een constructieve dialoog....

Lees meer

Collegereeks Strategisch Adviseren (Groningen)

Deze collegereeks is speciaal ingericht voor strategisch adviseurs werkzaam in de provincie Groningen. Samen met collega-adviseurs van het waterschap, provincie en gemeenten koppelen we casuïstiek vanuit de provincie aan de 5 colleges. Met als docenten de Groningse hoogleraar prof. dr. Heinrich Winter en prof. dr. Caspar van den Berg.

De functie van strategisch adviseur is complex. Je wordt geacht vooruit te kijken, scenario’s te schetsen en je bestuurder bij te staan met wijze raad en daad....

Lees meer

Masterclass Democratische vernieuwing

Er is veel kritiek op het functioneren van de lokale democratie. Gemeenteraden proberen de relaties met de samenleving buiten het gemeentehuis aan te halen. Er zijn overal experimenten met democratische vernieuwing.

Dergelijke experimenten versterken de lokale democratie echter alleen als daar goed over wordt nagedacht. Wat zijn bijvoorbeeld de problemen op dit moment en hoe kan democratische vernieuwing daarvoor een oplossing zijn? Hoe verhouden pogingen tot vernieuwing zich tot het staatsrechtelijke kader? Welke vormen van nieuwe democratie zijn te onderscheiden?...

Lees meer

Beleid maken: van schrijven tot regisseren

Elke ambtenaar heeft op een of andere manier te maken met beleid. Je werkt aan voorstellen voor een portefeuillehouder, maar hebt ook met veel andere belanghebbenden te maken. Burgers willen soms wel, soms niet meedenken en meedoen. Hoe ga je daar mee om? En hoe zorg je dat jouw inhoudelijke kennis helder en duidelijk op papier komt? En wat kun je doen als jouw stuk hoger de lijn in gaat en er veranderingen worden doorgevoerd?...

Lees meer

Regionale Samenwerking op orde

De gemiddelde overheid werkt met minimaal 15 andere overheden samen en nog even zoveel andere partijen. Op de eerste cursusdag maak je kennis met de verschillende vormen van samenwerking en de voor- en nadelen van ieder van die vormen. Op de tweede cursusdag gaan we aan de slag met grip en sturing rond samenwerkingsverbanden: hoe en wanneer heb je welke informatie nodig?

...

Lees meer

Bezwaar & Beroep

Wanneer je werkt bij een bestuursorgaan ben je vast en zeker bekend met de bezwaarschriftenprocedure. Belanghebbenden kunnen tegen de meeste besluiten van bestuursorganen bezwaar maken. In veel gevallen moet dat ook voordat de rechter kan worden ingeschakeld.

De bedoeling van de Awb-bezwaarschriftprocedure is een laagdrempelige voorziening voor burgers te bieden, waarbij het besluit snel en informeel nog eens tegen het licht wordt gehouden.

Een van de uitgangspunten van het bestuursprocesrecht sinds de invoering van de Awb is dat een belanghebbende zijn geschil met een bestuursorgaan over een besluit niet direct aan de bestuursrechter kan voorleggen....

Lees meer

Participatie in de praktijk

Overheidsparticipatie is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je samenwerkt met inwoners kom je allerlei principiële en praktische vragen tegen. Er zijn veel manieren om participatie vorm te geven, maar wat ze gemeen hebben is een focus op proces en processturing. Dat vraagt andere vaardigheden van ambtenaren en regisseurs. In drie bijeenkomsten gaan we aan de slag met principes en praktijk, de dilemma’s die je tegenkomt in de buitenwereld en de dilemma’s die je tegenkomt in je eigen organisatie....

Lees meer

Leergang Meesterschap voor griffiers

De griffier heeft een bijzondere positie. Je bent als griffier eerste adviseur voor de raad, je werkt samen met diverse partijen in een complex en veelomvattend krachtenveld: raad, ambtelijke organisatie & maatschappelijke organisaties. Je taken, rollen en bevoegdheden staan vaak helder omschreven op papier, maar dan de praktijk: daar blijkt de werkelijkheid net even anders, gekleurder, weerbarstiger en minder rationeel dan op papier. Welkom in de wereld van de griffier!
inschrijfformulier

Wat kun je verwachten?...

Lees meer

Leergang Strategisch Adviseren in de publieke sector

Januari 2021

Jij bent adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving en vervult jouw rol op het snijvlak van bestuur en organisatie. Er wordt van jou verwacht dat je een verbindende schakel kunt zijn tussen buiten en binnen. Dat je de trends en ontwikkelingen waarneemt en deze kunt vertalen naar de lokale situatie. En dat je in staat bent om in co-creatie oplossingen te vinden en te vertalen naar de vraagstukken die spelen. Jouw rol is om te adviseren,...

Lees meer

Basiscursus werken bij de gemeente

Ben je onlangs bij de gemeente aan de slag gegaan of ga je binnenkort starten? Dan is de basiscursus ‘werken bij de gemeente’ iets voor jou. In deze cursus leer je de werking van het lokale bestuursmodel kennen met daarbij aandacht voor het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie. Daarnaast maak je uitgebreid kennis met de belangrijkste begrippen uit het staats- en bestuursrecht en leer je de relevantie daarvan kennen voor jouw organisatie en jezelf....

Lees meer

Werksessie Begrijpelijke Beleidsteksten Schrijven

In de training ga je aan de slag met het schrijven van beleidsteksten. Je leert beleid in verschillende vormen, voor verschillende doelgroepen en in verschillende fasen formuleren. De tweede avond ga je aan de slag met eigen meegebrachte tekst om die te structureren en te herschrijven.

...

Lees meer

Training Debatteren

In de training leer je een aantal basisvaardigheden voor het debatteren, zoals houding en handgebruik. Je leert argumentatiestructuren gebruiken en herkennen, maar belangrijker nog, passend reageren op waar je mee geconfronteerd wordt. Tenslotte gaan we aan de slag met het formuleren van een statement als opening voor de bijdrage in het debat.

...

Lees meer

Training Politieke Sensitiviteit

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving vraagt om een sterke, politieke antenne. In deze training ontwikkel je een beter inzicht in de denkwijzen van politici en bestuurders en het krachtenveld waarin zij opereren. Aan de hand van actuele casuïstiek leer je de betekenis daarvan te vertalen naar je eigen handelen.

...

Lees meer

Actualiteitenbijeenkomst Democratische Vernieuwing

Democratische vernieuwing lijkt een opgave voor iedere zichzelf respecterende overheid. In tal van gemeenten zien we experimenten rond wijkbegrotingen, G1000, co-creatie en vergaande vormen van samenwerking met inwoners. Dat levert altijd veel energie en creativiteit op, maar stelt ambtenaren, bestuurders en politieke ambtsdragers ook voor vragen en dilemma’s.

Wat is nog je rol als raadslid? Hoe ga je om met risico’s? Wie bewaakt de kwaliteit en samenhang van besluiten?

Tijdens deze middag verkennen we de dilemma’s met sprekers als prof....

Lees meer
WordPress Video Lightbox Plugin