Blended learning & Podcasts

De Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur heeft jarenlange ervaring met het combineren van digitale leermiddelen en klassieke leerinterventies. Wij waren één van de eersten die een virtual classroom hebben benut in onze leergangen. Samenwerking met de Noordelijke Academie betekent dan ook dat we met ideeën of innovaties komen die anders zijn dan standaard trainingen. Enkele voorbeelden van onze werkwijze:

Toolkit weerbaarheid

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we een toolkit democratische weerbaarheid voor volksvertegenwoordigers ontwikkeld:

‘Als volksvertegenwoordiger bent u in de positie om belangen af te wegen en keuzes te maken. Het is een mooi ambt dat kwetsbaar is en waarbij u extra ondersteuning kunt gebruiken om afgewogen keuzes te maken, risico’s in te schatten en belangen te waarderen. Het is belangrijk om democratisch weerbaar te zijn en integer te handelen. Dat is soms als balanceren op een slap koord.
Deze toolkit helpt u om zicht te krijgen op hoe u kiest en meedraagt. Het leert u om de omgeving goed in te schatten en een open oog te hebben voor risico’s binnen uw gemeente. Ook leert u hoe vragen rond integriteit en ondermijning zo aan te pakken zijn dat het democratisch weerbaar blijft’.

Kennisclips

Bij de Thorbecke Academie en de Rijksuniversiteit Groningen beschikken we over mogelijkheden om kennisclips op te nemen. Dit zijn korte filmpjes van 3 tot 5 minuten waarbij een (inhoudelijk) onderwerp wordt toegelicht, tips of suggesties worden gegeven of via een reeks van filmpjes een groter onderwerp uiteen wordt gezet.

Enkele voorbeelden zijn hier te vinden, op de Leeromgeving voor raadsleden. Daar hebben we als Noordelijke Academie meerdere inhoudelijke bijdragen geleverd, waaronder deze serie over het juridisch instrumentarium voor raadsleden en kennisclips voor griffiers.

Infographics

Grafische weergave van complexe of inhoudelijk veelomvattende onderwerpen. Gericht op het bieden van inzage in het onderwerp en de samenhang tussen verschillende onderdelen. Vaak ‘doorklikbaar’ naar achterliggende kennisclips of animaties. Ook gebruiken we infographics om de opbrengsten van een leertraject te borgen. Na afloop van een leergang ontvangen de deelnemers een exemplaar waar de belangrijkste lessen en afspraken in zijn verwerkt. Een blijvende herinnering, die na verloop van tijd weer kan worden aangepast als de ontwikkelingen daarom vragen.

Een mooi voorbeeld van een infographic is deze. Hier wordt het onderwerp Deep democracy verder uitgewerkt en bruikbaar gemaakt voor toepassing in de praktijk.

De infographic is gericht op zowel de persoon zelf, als op de fractie. Er worden tips, praktische toepassingsmogelijkheden en voorbeelden genoemd.

Inmiddels is het werken met virtual meetings of classrooms gemeengoed geworden. Bij de Noordelijke Academie hebben we ook voor corona veel met virtual classrooms gewerkt en onze trainers zijn in staat om ook digitaal interactieve en boeiende sessies te organiseren. We maken gebruik van een tool die meer mogelijkheden biedt dan de gebruikelijke vergadertools en kunnen op die manier hybride en plaatsonafhankelijk groepen trainen.

Podcasts

De kennis van ons netwerk ontsluiten we nu ook via podcasts. Een podcast is heel geschikt om verdiepende kennis te delen over specifieke onderwerpen. Daarom hebben we in samenwerking met onze partner Skillstown rondom drie onderwerpen een serie podcasts opgenomen:   

  1. Strategisch adviseren: wat is het en wat betekent het in de context van gemeentelijk bestuur?
  2. Adviseren in een turbulente maatschappelijke omgeving 
  3. Politiek, bestuur en media
  4. Ambtelijk vakmanschap: wat is het en welke ontwikkeling maakt het momenteel door?
  5. Multi-level governance opgaven
     
    Interesse in deze podcasts? Neem contact op met Robert-Jan Ritsema, 06 27 19 74 01 of ritsema@naob.nl
WordPress Video Lightbox Plugin