Cursussen & Trainingen

Hier vindt u het overzicht van onze cursussen en trainingen. Al onze cursussen en trainingen zijn incompany te organiseren, waarbij we het programma op uw wensen en casuístiek kunnen afstemmen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een van onze cursussen of trainingen? Laat het ons telefonisch weten of via het interesseformulier, dan zoeken we samen naar een geschikte datum en gaan we actief op zoek naar een leuke groep deelnemers.

Werken vanuit je Moreel Kompas

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is werken in een glazen huis. Dit betekent dat alles wat u doet, het daglicht moet kunnen verdragen. In deze training ontwikkelt u een antenne om de dilemma’s in uw werk te herkennen. U zult verstelt staan hoeveel dilemma’s elke week weer, de revue passeren. Aan de hand van concrete vraagstukken uit de praktijk pellen we de dilemma’s af aan de hand van vragen en oefenen we in het voeren van een constructieve dialoog....

Lees meer

Beleid maken: van schrijven tot regisseren

Elke ambtenaar heeft op een of andere manier te maken met beleid. Je werkt aan voorstellen voor een portefeuillehouder, maar hebt ook met veel andere belanghebbenden te maken. Burgers willen soms wel, soms niet meedenken en meedoen. Hoe ga je daar mee om? En hoe zorg je dat jouw inhoudelijke kennis helder en duidelijk op papier komt? En wat kun je doen als jouw stuk hoger de lijn in gaat en er veranderingen worden doorgevoerd?...

Lees meer

Regionale Samenwerking op orde

De gemiddelde overheid werkt met minimaal 15 andere overheden samen en nog even zoveel andere partijen. Op de eerste cursusdag maak je kennis met de verschillende vormen van samenwerking en de voor- en nadelen van ieder van die vormen. Op de tweede cursusdag gaan we aan de slag met grip en sturing rond samenwerkingsverbanden: hoe en wanneer heb je welke informatie nodig?

...

Lees meer

Bezwaar & Beroep

Wanneer je werkt bij een bestuursorgaan ben je vast en zeker bekend met de bezwaarschriftenprocedure. Belanghebbenden kunnen tegen de meeste besluiten van bestuursorganen bezwaar maken. In veel gevallen moet dat ook voordat de rechter kan worden ingeschakeld.

De bedoeling van de Awb-bezwaarschriftprocedure is een laagdrempelige voorziening voor burgers te bieden, waarbij het besluit snel en informeel nog eens tegen het licht wordt gehouden.

Een van de uitgangspunten van het bestuursprocesrecht sinds de invoering van de Awb is dat een belanghebbende zijn geschil met een bestuursorgaan over een besluit niet direct aan de bestuursrechter kan voorleggen....

Lees meer

Participatie in de praktijk

Overheidsparticipatie is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je samenwerkt met inwoners kom je allerlei principiële en praktische vragen tegen. Er zijn veel manieren om participatie vorm te geven, maar wat ze gemeen hebben is een focus op proces en processturing. Dat vraagt andere vaardigheden van ambtenaren en regisseurs. In drie bijeenkomsten gaan we aan de slag met principes en praktijk, de dilemma’s die je tegenkomt in de buitenwereld en de dilemma’s die je tegenkomt in je eigen organisatie....

Lees meer

Basiscursus werken bij de gemeente

Ben je onlangs bij de gemeente aan de slag gegaan of ga je binnenkort starten? Dan is de basiscursus ‘werken bij de gemeente’ iets voor jou. In deze cursus leer je de werking van het lokale bestuursmodel kennen met daarbij aandacht voor het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie. Daarnaast maak je uitgebreid kennis met de belangrijkste begrippen uit het staats- en bestuursrecht en leer je de relevantie daarvan kennen voor jouw organisatie en jezelf....

Lees meer

Werksessie Begrijpelijke Beleidsteksten Schrijven

In de training ga je aan de slag met het schrijven van beleidsteksten. Je leert beleid in verschillende vormen, voor verschillende doelgroepen en in verschillende fasen formuleren. De tweede avond ga je aan de slag met eigen meegebrachte tekst om die te structureren en te herschrijven.

...

Lees meer

Training Debatteren

In de training leer je een aantal basisvaardigheden voor het debatteren, zoals houding en handgebruik. Je leert argumentatiestructuren gebruiken en herkennen, maar belangrijker nog, passend reageren op waar je mee geconfronteerd wordt. Tenslotte gaan we aan de slag met het formuleren van een statement als opening voor de bijdrage in het debat.

...

Lees meer

Training Politieke Sensitiviteit

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving vraagt om een sterke, politieke antenne. In deze training ontwikkel je een beter inzicht in de denkwijzen van politici en bestuurders en het krachtenveld waarin zij opereren. Aan de hand van actuele casuïstiek leer je de betekenis daarvan te vertalen naar je eigen handelen.

...

Lees meer
WordPress Video Lightbox Plugin