Democratische vernieuwing

De Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur denkt graag met u mee over democratische vernieuwing. Binnen het netwerk aan de deskundigen dat we kunnen inzetten bij onze trainingen, masterclasses en leergangen hebben we een brede expertise opgebouwd als het gaat om dit thema. Juist in Noord-Nederland is een voedingsbodem voor democratische vernieuwing: er spelen grote en dwingende vragen rond de aardgaswinning en krimp die vragen rond vertrouwen en verandering oproepen. Maar er zijn ook kansen: een gedeelde identiteit, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid en volharding horen bij de volksaard. Daarnaast biedt het Noorden een prettige schaal om meer als één overheid te kunnen functioneren en van elkaars ervaringen te kunnen leren.

Vanuit de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur kunnen we met u meedenken op verschillende niveaus:

  • We hebben experts in huis die de staatsrechtelijke en democratische verhoudingen principieel met u kunnen beschouwen
  • We onderzoeken en begeleiden en monitoren experimenten van lokale en regionale overheden waarbij de besluitvorming anders wordt ingericht, processen met inwoners worden doorlopen en ambtelijke werkwijzen worden aangepast
  • We trainen griffiers, ambtenaren en adviseurs in het omgaan met de spanningen die democratische vernieuwing in de dagelijkse praktijk met zich meebrengen
  • We begeleiden vertegenwoordigers in alle bestuurslagen bij het bezinnen op vragen rond rol en positie in een veranderende democratie

Kortom, u kunt bij ons terecht voor de meer principiële en de meer praktische vragen rond democratische vernieuwing.

WordPress Video Lightbox Plugin