Leergangen

Hier vindt u de leergangen van de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur. Onze leergangen zijn meerdaagse trainingen, waarbij over een langere periode verdieping wordt geboden in een of meerdere thema’s of voor een specifieke beroepsgroep. 

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan een van onze leergangen? Laat het ons telefonisch weten of via het interesseformulier, dan zoeken we samen naar een geschikte datum en gaan we actief op zoek naar een leuke groep deelnemers.

Leergang Meesterschap voor griffiers

De griffier heeft een bijzondere positie. Je bent als griffier eerste adviseur voor de raad, je werkt samen met diverse partijen in een complex en veelomvattend krachtenveld: raad, ambtelijke organisatie & maatschappelijke organisaties. Je taken, rollen en bevoegdheden staan vaak helder omschreven op papier, maar dan de praktijk: daar blijkt de werkelijkheid net even anders, gekleurder, weerbarstiger en minder rationeel dan op papier. Welkom in de wereld van de griffier!
inschrijfformulier

Wat kun je verwachten?...

Lees meer

Leergang Strategisch Adviseren in de publieke sector

Januari 2021

Jij bent adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving en vervult jouw rol op het snijvlak van bestuur en organisatie. Er wordt van jou verwacht dat je een verbindende schakel kunt zijn tussen buiten en binnen. Dat je de trends en ontwikkelingen waarneemt en deze kunt vertalen naar de lokale situatie. En dat je in staat bent om in co-creatie oplossingen te vinden en te vertalen naar de vraagstukken die spelen. Jouw rol is om te adviseren,...

Lees meer
WordPress Video Lightbox Plugin