Netwerk

Samenwerken met de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur betekent dat we bij uw vraagstuk de best beschikbare professionals zoeken. Vanuit de praktijk, de wetenschap en het proces stellen we het begeleidingsteam samen.

Hier vindt u (niet uitputtend) een overzicht van onze experts en samenwerkingspartners:

Prof. dr. Heinrich Winter

Betrokken als docent (strategisch adviseren, omgevingswet) en een van drijvende krachten achter de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur.

Mr. dr. Avelien Haan

Betrokken als docent, maar ook als ontwikkelaar van nieuwe producten en tevens specialist op het terrein van democratische vernieuwing. Een van de drijvende krachten achter de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur. 

Prof. dr. Caspar van den Berg

Verbonden aan Campus Fryslân en docent op meerdere vakgebieden bij de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur, met name strategisch adviseren en regionale samenwerking. 

Yvon van de Kroft

Procesbegeleider bij de leergang Meesterschap voor Griffiers. Samen met diverse gastsprekers verzorgt zij een inspirerend programma waarbij Yvon zelf de persoonlijke coaching en ontwikkeling van de deelnemers op zich neemt.

mr. Michiel Duchateau

Docent bij de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur en tevens lid van de adviesraad.

Jolanda Waaijer MBA

Een van de kerndocenten van de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur. Betrokken als procesbegeleider, gastspreker en coach op verschillende vakgebieden als strategisch adviseren, politiek bestuurlijke sensitiviteit en leiderschap.

Rieks Osinga

Docent bij diverse leergangen en cursussen, tevens debatcoach. Lid van de Adviesraad en betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe programmalijnen. 

drs. Robert-Jan Ritsema

Naast kwartiermaker van de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur is hij actief als docent en praktijkbegeleider in de leergang Meesterschap voor Griffiers. 

Fries Cultureel Planbureau

Het Fries Cultureel Planbureau en de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur werken samen vooral op het terrein van democratische vernieuwing. 

WordPress Video Lightbox Plugin