De Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur

Als Noordelijke instituten voor overheid en bestuur bundelen de Thorbecke Academie – onderdeel van NHL Stenden Hogeschool – en de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde – onderdeel van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG – hun krachten in een actueel aanbod aan cursussen, leergangen en trainingen voor noordelijke overheden: de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur. Met deze gecombineerde kracht staan we garant voor hoogwaardige kennis én toepassing in de praktijk van het openbaar bestuur.

De Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur staat garant voor hoogwaardige kennis en een goed inzicht in de praktijk van het openbaar bestuur. Dankzij het legaat van de stichting Garantiefonds Bestuursacademie Noord-Nederland kunnen we deelnemers uit het Noorden een interessante korting van 10% bieden.

De Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur biedt:

  • actualiteitenbijeenkomsten: twee keer per jaar organiseert de Noordelijke Academie actualiteitenbijeenkomsten die vrij toegankelijk zijn voor alle cursisten en tegen een kleine vergoeding voor geïnteresseerden.

  • training: een training is een korte werksessie waarbij actief geoefend wordt en deelnemers met een aantal nieuwe vaardigheden naar huis gaan.
  • cursus: een kortere of langere cursus gericht op een specifiek kennisgebied binnen het openbaar bestuur. Een cursus bestaat uit een aantal dagdelen.
  • leergang : een langdurige leergang die u verder helpt in uw professionele ontwikkeling.
  • collegereeks: een serie colleges gericht op een specifiek kennisgebied binnen het openbaar bestuur. Een college bestaat uit 2 tot 3 uren. 

Al onze cursussen, trainingen en leergangen kunnen we voor u incompany organiseren. We passen dan het traject aan op uw specifieke wensen. Neem contact op ons op om de mogelijkheden te bespreken .

Op onze activiteiten zijn de inschrijvings- en annuleringsregeling en de klachtenregeling van van het Juridisch Postacademisch Onderwijs toepassing

Onze kwartiermaker: Robert-Jan Ritsema

“Nieuwsgierig zijn, altijd op zoek naar nieuwe kennis en ervaringen. Leren en verder ontwikkelen. En vooral verbindingen leggen en bouwen. Dat is wat mij drijft, zowel zakelijk, sportief als privé. Vanuit deze drive ben ik aan de slag als kwartiermaker voor de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur. Het is prachtig dat in Noord-Nederland toonaangevende kennisinstituten Rijksuniversiteit Groningen en de Thorbecke Academie zich inspannen om de lokale democratie in al zijn facetten verder te helpen. Met voor elk vraagstuk een passend voorstel, zelfs met korting voor de noordelijke provincies. Onze kracht komt vooral naar voren in het feit dat we de context waarin u opereert van binnenuit kennen. Met deze specialistische blik koppelen we al onze kennis, ervaring en netwerk aan uw specifieke vragen. Echt maatwerk dus!”

WordPress Video Lightbox Plugin